Upcoming Schedule:
2/17/20: JV,V Girls @ Chequemegon
2/18/20: 7/8 Girls @ Antigo
2/18/20: V Girls vs White Lake
2/18/20: JV2,JV,V Boys @ Athens
2/21/20: 7/8 Girls @ Medford
2/21/20: JV,V Girls @ Rhinelander
2/21/20: JV2,JV,V Boys @ Rhinelander
2/24/20: JV2 Boys @ Witt-Birn
2/25/20: 7/8 Girls vs Merrill
2/25/20: V Girls @ Clintonville
2/27/20: 7/8 Girls vs Medford
2/28/20: JV2,JV, V Boys vs Nor Pines